Přihláška

Přihlašování předem bude ukončeno 20. 3. 2018.

Přihláška

Vstupenka
Osobní informace

Pozn.: Pokud nevyplníte přezdívku, nebudete se zobrazovat v seznamu přihlášených.

Pravidla STARconu

  1. Udržovat pořádek a čistotu
  2. Dodržovat základy společenského chování
  3. Poslouchat pokyny pořadatelů
  4. Nosit vstupenku na viditelném místě
  5. Nerušit noční klid
  6. Zákaz kouření a manipulace s ohněm
  7. Zákaz konzumace alkoholu či jiných omamných látek
  8. Zákaz vylepování plakatů, letáků či inzerce mimo vyhrazená místa